Menu

Harmonia wprzód ustanowiona? ja w to wierzę, panie Leibniz!

Marta Kondraciuk

IMG_9929Poranek 1 stycznia 2014 zwiastuje dobry początek. Biegam ze wstaniem słońca, wchodzę do oceanu, rozmawiam ze sobą głęboko, słucham piasku i nieba, modlę się i …) San Agustin 2014